Verdensdagen mot dødsstraff

Litt av en dag, eller hva? Alle har vel sine tema de er mer opptatt av enn andre tema. Dødsstraff er ett av mine. Nedenfor følger litt info om saken fra Amnesty. Har du lyst til å lære mer eller bli med og bidra litt, kan du trykke på denne linken og melde deg inn i Amnesty og ta det derfra.

I hele verden er det nå en trend i retning av å avskaffe dødsstraffen.137 land har har avskaffet denne straffen enten i lovverket eller i praksis. 60 land har beholdt dødsstraffen i lovverket, men hvert år er det under halvparten som pleier å gjennomføre henrettelser. I  2007 ble minst 1 252 mennesker henrettet i 24 land og minst 3 347 fanger ble dømt til døden i 51 land.

I desember 2007 vedtok generalforsamlingen i FN resolusjonen 62/149 som anbefalte at alle stater skulle innføre et moratorium på henrettelser, det vil si at de skulle stoppe alle henrettelser.Denne resolusjonen ble vedtatt med stort flertall. 104 stemte for, 54 imot og 29 avsto fra å stemme.

De fleste henrettelser i verden skjer i Asia, men det er håp om forandring også der. Det har etter hvert blitt færre henrettelser i denne regionen. 27 av disse landene har avskaffet dødsstraffen enten i lovverket eller i praksis. De siste var Filippinene og Cookøyene, som avskaffet dødsstraffen  henholdsvis i 2006 og 2007. Sør Korea kunne nylig registreres blant land som hadde avskaffet dødsstraffen i praksis, fordi det hadde gått mer enn 10 år siden siste henrettelse. Justisministeren i Taiwan har offentlig erklært at han er imot dødsstraff. I flere andre land blir dødsstraffen mye diskutert, og det har dukket opp organisasjoner som aktivt arbeider mot denne straffen.

Amnesty International er medlem av paraplyorganisasjonen The World Coalition against the Death Penalty. Denne organisasjonen vil skape mest mulig oppmerksomhet omkring Verdensdagen mot dødsstraff 10.oktober. Temaet denne gangen er Asia og dødsstraffen.

The World Coalition against the Death Penalty har plukket ut seks land som gjenstand for aksjoner:India (Dødsstraffnettverket har nettopp aksjonert mot India, derfor aksjonerer vi ikke mot dette landet nå), Japan, Pakistan, Sør Korea, Taiwan og Vietnam

Dødsstraffbulletin nr 5- 2008 September 2008

Dødsstraff og narkotikaforbrytelser

Generelt er det stadig færre land som anvender dødsstraff, men når det gjelder straff for narkotikaforbrytelser er tendensen en annen. I 1985 var det 22 land som kunne dømme folk til døden for narkotikaforbrytelser. I 1995 hadde tallet steget til 26, og etter 2000 er det 34 land som kan idømme dødsstraff for narkotikaforbrytelser.

I de senere år har ni land henrettet folk for slike forbrytelser: Egypt, Indonesia, Iran, Kina, Kuwait, Malaysia, Singapore, Saudi Arabia og Thailand.

Singapore står i en særstilling. Mellom 1994 og 1999 var hele 76% av de henrettede dømt til døden for narkotikaforbrytelser.

Kilde: DIRE, 25/06/2008

Iran

Henrettelse av ungdomsforbrytere i Iran

Siden 1990 har Iran henrettet minst 37 fanger som var dømt for forbrytelser begått før fylte

18 år. Minst åtte ble henrettet i 2007, og seks så langt i 2008. Det sitter minst 85 slike ungdomsforbrytere på dødscelle i Iran.

Ayatollah Mahmoud Hashemi Shahroudi bestemte i juli 2008 at ungdomsforbryteren Behnoud Shojaee skulle få en måneds utsettelse med henrettelsen. Familiene til voldsmann og offer ville da få tid til å forhandle om en erstatningssum, blodpenger. Hvis offerets familie godtar summen, kan Shojaee bli benådet.

Massehenrettelse i Iran

27. juli 2008 ble hele 29 menn henrettet i Evin-fengselet i Teheran. Hittil i år har det da skjedd minst 187 henrettelser i Iran. I hele 2007 var det minst 317 henrettelser i landet.

Det ble sagt at de 29 mennene hadde begått alvorlige forbrytelser som drap og narkotikasmugling. Ellers ga myndighetene få opplysninger. Bare 10 navn ble oppgitt.

Flere av de dømte ble intervjuet av den statlige kringkastingen før henrettelsen skjedde. Et sammendrag ble gjengitt på TV.

Steining i Iran

En talsmann for rettsvesenet i Iran uttalte i august 2008 at henrettelser ved steining skulle stanses. Som en følge av dette hadde en rekke kvinner fått sin dom omgjort.

Amnesty International håper at denne uttalelsen ikke er tomme ord. I desember 2002 kunngjorde Ayatollah Shahroudi at det skulle bli et moratorium på henrettelser ved steining. På tross av dette ble Ja’far Kiani steinet 5.juli 2007 i Qazvin-provinsen. Amnesty vet også at en mann og en kvinne ble steinet i Mashhad i mai 2006.

De fleste som blir steinet er kvinner. Dette skyldes at menn og kvinner blir behandlet ulikt i rettsvesenet. Kvinner er også mer utsatt for urettferdige rettssaker fordi mange er analfabeter, og kan bli presset til å undertegne en tilståelse for en forbrytelse de ikke har begått.

Kongo

FNs generalforsamling vedtok i desember 2007 å anbefale at alle land i verden innførte et moratorium på henrettelser. Anbefalingen ble vedtatt med stort flertall. Kongo avsto fra å stemme enda landet har dødsstraff i lovverket. Noen av dem som stemte imot, har senere prøvd å samle stemmer til en motaksjon mot denne anbefalingen.

Viseministeren for menneskerettigheter i Kongo har uttalt til paraplyorganisasjonen the World Coalition Against the Death Penalty (WCADP)at landet ikke vil være med på en slik motaksjon. Amnesty International er med i denne paraplyorganisasjonen. Viseministeren sier ogå at Kongo snart vil komme med offisiell uttalelse om holdningen til et moratorium. Han røper ikke innholdet, men sier at WCADP ikke vil bli skuffet.

Liberia

I juli 2008 vedtok parlamentet en lov som utvider bruken av dødsstraff. Loven gir adgang til dødsstraff for enhver som er tiltalt for væpnet ran, terrorisme eller kidnapping hvis forbrytelsen har ført til tap av menneskeliv.

Denne loven er i strid med Protokoll 2 i Konvensjonen om politiske og sivile rettigheter.

Liberia ratifiserte denne protokollen i august 1985.

Mali

Et lovforslag om å avskaffe dødsstraffen ble drøftet i parlamentet i begynnelsen av juli. Det er en del motstand mot dette lovforslaget. Det argumenteres med at forslaget er i strid med Islam og er fremmet av EU.

En delegasjon fra den italienske anti-dødsstrafforganisasjonen Sant’Egidio møtte nylig presidenten som sa at han ønsket å avskaffe dødsstraffen. Han ba om at Sant’Egidio organiserte møter med religiøse ledere slik at motstanden mot lovforslaget kunne svekkes.

Ingen er blitt henrettet i Mali siden 1979.

Nigeria

Det ene kammeret i parlamentet behandlet i juli 2008 et lovforslag som gikk ut på å avskaffe dødsstraffen for væpnet ran. Lovforslaget ble nedstemt.

Pakistan

I juli 2008 foreslo den pakistanske regjering at over 7 000 dødsdømte fanger skulle få sin straff omgjort til livsvarig fengsel. Dette skulle være for å hedre minnet etter Benazir Bhutto. Hun var leder av Pakistans folkeparti, men ble drept av en selvmordsbomber i desember 2007. Forslaget er sendt til presidenten til endelig avgjørelse

Palestinske selvstyreområder

En ung palestiner fra Gaza ble i juli 2008 dømt til døden for å ha gitt informasjon til Israel. Denne informasjonen skal ha ført til at to Hamas-tilhengere ble drept. Dette er den første dødsdommen som er avsagt i Gaza etter at Hamas tok makten der. En henrettelse kan bare skje hvis president Mahmoud Abbas godkjenner den. Abbas har aldri skrevet under på en henrettelsesordre, i motsetning til sin forgjenger Yasser Arafat.

En representant for Hamas skal ha sagt at hvis ikke presidenten følger opp domstolens avgjørelse, vil de selv finne en måte å behandle den dømte på.

Kilde: Israel Today,21/07/2008

Saudi Arabia

Hvis en person blir dømt til døden i Saudi Arabia, har offerets familie stor innflytelse over hva som skal skje med drapsmannen. Familien har tre muligheter. De kan kreve at mannen skal henrettes, de kan spare drapsmannens liv og få velsignelse fra Allah eller de kan benåde drapsmannen mot å få utbetalt erstatning.

I den senere tid har det vært tilfeller der familien til offeret har krevd et beløp som tilsvarer mange millioner dollar. Dette fenomenet blir nå sterkt kritisert av forfattere, presteskap og offisielle personer. Kong Abdullah har ved flere anledninger støttet familier som har kommet i gjeld på grunn av store erstatningsbeløp. Han skal ha sagt at et erstatningsbeløp ikke bør overstige $130,000. Regjeringen har fastsatt minstebeløpet til $32,000.

Kilde: Washington Post 27/07/2008

USA

Voldtekt av barn

Den føderale høyesterett fastslo i juni 2008 at ingen skal henrettes for voldtekt av barn.

Det er seks stater i USA som har dødsstraff som en mulighet for slike forbrytelser, men for tiden er det bare to fanger som er dødsdømt for voldtekt, begge fra Louisiana.

Den føderale høyesterett har også tidligere innsnevret antall forbrytelser som kunne føre til dødsstraff. I 2002 ble det fastslått at psykisk utviklingshemmede ikke kunne dømmes til døden. I 2005 ble det forbudt å dømme personer til døden for forbrytelser begått før fyllte 18 år.

Militær domstol i USA

For tiden er det ni menn som er dømt til døden av en militær domstol. Presidenten kan omgjøre en slik dødsdom til fengselsstraff eller gi klarsignal til henrettelse. I juli 2008 ga George W. Bush et slikt klarsignal når det gjelder Ronald A. Gray. Han ble dømt til døden for to drap og tre voldtekter i 1986-87. Han risikerer nå å bli henrettet om relativt kort tid.

Den siste militære henrettelse skjedde i 1957. Da ble John Bennett hengt. Det var president Eisenhower som underskrev henrettelsesordren.

Kilde: This Day Online 11/07/2008 og Death Penalty Information Center

Alabama

Thomas Arthur skulle etter planen henrettes i Alabama 31. juli 2008. Dagen før bestemte Alabamas høyesterett at henrettelsen skulle utsettes etter at en annen fange hadde tilstått drapet som Arthur var dømt for. Avgjørelsen var knepen, stemmetallene var 5-4.

Arthur har to ganger før fått utsettelse like før henrettelsen skulle skje.

Det var Bobby Ray Gilbert som tilsto at han hadde drept Troy Wicker Jr for mer enn 26 år siden. Gilbert soner nå en livstidsdom for et annet drap.

Kilde: Death Penalty Information Center

Texas

I august 2008 henrettet Texas to utenlandske statsborgere, Jose Medellin fra Mexico og Heliberto Chi fra Honduras. Disse henrettelsene er i strid med Wienkonvensjonen som USA har tiltrådt. Denne konvensjonen sier at en utenlandsk statsborger som er tiltalt for en forbrytelse, har rett til bistand fra sitt lands ambassade eller konsulat. Medellin og Chi ble ikke informert om disse rettighetene under rettssakene.

Medellin hadde to ganger fått sin sak opp i den føderale høyesterett. Ankepunktet der var nettopp Wienkonvensjonen. Like før henrettelsen vedtok høyesterett med stemmetallene 5-4 at Texas ikke var bundet av Wienkonvensjonen.

Det kan da se ut til at enkeltstater ikke alltid er forpliktet til å følge internasjonale avtaler som føderale myndigheter har tiltrådt.

Vietnam

Presidenten, Nguyen Minh Triet, var nylig på et statsbesøk i Østerrike. Han uttalte der at han prøvde å redusere bruken av dødsstraff slik at denne straffen gradvis kunne avskaffes i Vietnam.

I 2007 ble minst 83 mennesker henrettet i Vietnam, de fleste for narkotikaforbrytelser.

(Kilde: Der Standard, Wien, 04.06.2008)

Patricia Kaatee Jon Trana

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s